เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00064039
หมายเลขทรัพยากรi00101260
บาร์โค้ด30020000960825
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ก.ค/ก.ย. 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1