เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00101348
บาร์โค้ด30020000960940
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1513/14 ส.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0