เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00101354
บาร์โค้ด30020000961062
เล่มvol. 139 no. 4 Aug.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0