เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00101442
บาร์โค้ด30020000961161
เล่มvol. 32 no. 7 Sep.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า20 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0