เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00101473
บาร์โค้ด30020000961229
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1514/21 ส.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0