เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00101729
บาร์โค้ด30020000961484
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1515/28 ส.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า31 Aug 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0