เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102018
บาร์โค้ด30020000961864
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 2-3 (ธ.ค.-ม.ค.) 2534-2535
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1