เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00119792
บาร์โค้ด30020000961880
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 2-11 (ธ.ค.-ก.ย.) 2522-2523
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0