เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102044
บาร์โค้ด30020000961906
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 4-6 ก.พ.-เม.ย. 2534
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0