เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00119793
บาร์โค้ด30020000961948
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 3(15),8,10,12 (ม.ค.,มิ.ย.,ส.ค.,ต.ค.) 2524
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0