เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102049
บาร์โค้ด30020000961963
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1