เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00102050
บาร์โค้ด30020000961989
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1346-1353 02-21 มิ.ย.-ก.ค. 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1