เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102219
บาร์โค้ด30020000962086
เล่ม11,1-6/พ.ย.-เม.ย.2532-2533
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0