เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102218
บาร์โค้ด30020000962102
เล่มปีที่ 25-26 ฉบับที่ 12-2 ต.ค.-ธ.ค. 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0