เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102217
บาร์โค้ด30020000962128
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 6-10 (เม.ย.-ส.ค.) 2527
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0