เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00151590
บาร์โค้ด30020000962144
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 1-3 (พ.ย.-ม.ค.) 2537-2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า10 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0