เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102221
บาร์โค้ด30020000962169
เล่ม19,1-4/พ.ย.-ก.พ.2540-2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า23 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1