เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102109
บาร์โค้ด30020000962243
เล่มปีที่ 29-30 ฉบับที่ 11-2 (ก.ย.-ธ.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า17 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0