เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102110
บาร์โค้ด30020000962268
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2529, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2529-2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า17 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0