เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102055
บาร์โค้ด30020000962326
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 6-8 (เม.ย.-มิ.ย.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า15 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0