เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102045
บาร์โค้ด30020000962367
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 8,10-12 (มิ.ย.,ส.ค.-ต.ค.) 2531
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0