เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102043
บาร์โค้ด30020000962383
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2538-2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0