เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102017
บาร์โค้ด30020000962409
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 7-10 (พ.ค.-ส.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0