เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00101913
บาร์โค้ด30020000962466
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0