เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101915
บาร์โค้ด30020000962508
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 4-8 (ก.พ.-มิ.ย.) 2525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0