เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00121006
บาร์โค้ด30020000962540
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2527
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม2