เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101911
บาร์โค้ด30020000962607
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 3-6 (ม.ค.-เม.ย.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0