เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00101923
บาร์โค้ด30020000962680
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 98 (ก.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า7 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0