เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00101937
บาร์โค้ด30020000962763
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 11/ก.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0