เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00102210
บาร์โค้ด30020000963084
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1518/18 ก.ย.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0