เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00114834
บาร์โค้ด30020000963142
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 1, 12 (พ.ย. 2531, ต.ค. 2532)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0