เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00102634
บาร์โค้ด30020000963563
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1521/09 ต.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0