เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00102637
บาร์โค้ด30020000963605
เล่มvol. 51 no. 4 (Oct.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0