เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102509
บาร์โค้ด30020000963746
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 12/ต.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0