เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00102438
บาร์โค้ด30020000963928
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1520/02 ต.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า6 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0