เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00102258
บาร์โค้ด30020000964207
เล่มvol. 32 no. 8 Oct.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0