เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00102294
บาร์โค้ด30020000964322
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 99 (ต.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า28 Sep 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0