เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102844
บาร์โค้ด30020000966061
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 3-6 (ม.ค.-เม.ย.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0