เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102846
บาร์โค้ด30020000966103
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 7-11 (พ.ค.-ก.ย.) 2529
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0