เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00102848
บาร์โค้ด30020000966129
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 3-5 ม.ค.-มี.ค.2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า22 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0