เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00103007
บาร์โค้ด30020000966814
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1522/16 ต.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0