เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00102977
บาร์โค้ด30020000966848
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ก.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0