เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00065100
หมายเลขทรัพยากรi00102973
บาร์โค้ด30020000966962
เล่ม2-7,1-2/1981-1986
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า26 Oct 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0