เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00103224
บาร์โค้ด30020000967069
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 1524 30 ต.ค.2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0