เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00103235
บาร์โค้ด30020000967176
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 100 (พ.ย.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0