เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00103387
บาร์โค้ด30020000967291
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ต.ค. 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม1