เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00103388
บาร์โค้ด30020000967309
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 6-8 เม.ย.-มิ.ย.2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0