เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00103910
บาร์โค้ด30020000967325
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1 พ.ย. 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า23 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0