เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00103439
บาร์โค้ด30020000967457
เล่มvol. 32 no. 9 Nov.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Nov 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0