เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00121014
บาร์โค้ด30020000967473
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ต.ค.) 2528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า18 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1